Cầu lông trong ký ức

Từ khi còn rất nhỏ, vì anh trai tôi là một cầu thủ, tôi đã đã cơ hội tiếp xúc với bộ môn cầu lông,trong quá trình lớn lên,luôn có hình ảnh quả cầu lướt qua lưới xuất hiện trước mặt tôi. 

Dù không phải là cầu thủ chuyên nghiệp nhưng môn thể thao này vẫn rất quan trọng trong cuộc đời tôi.Khi các sự kiện quốc tế khác nhau được tổ chức,mọi người cuối cùng cũng được nhìn thấy môn cầu lông một lần nữa,cuối cùng thì mọi người cũng được xem cầu lông một lần nữa,vì vậy tôi muốn nhân cơ hội này để chia sẻ môn thể thao yêu thích của tôi với các bạn.